กิจกรรมเพื่อสังคม

Error: SELECT ev.DATA_ID,ev.`NAME` ,ev.DESCRIPTION , evp.FILE_NAME , ev.UPDATE_TIME FROM event ev INNER JOIN ( SELECT DATA_ID,FILE_NAME FROM event_photo GROUP BY DATA_ID ORDER BY SEQUENCE ASC ) evp on ev.DATA_ID = evp.DATA_ID WHERE ev.ACTIVE = 1-- AND ev.RECOMMEND = 1 ORDER BY ev.UPDATE_TIME DESC LIMIT -10,10

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-10,10' at line 8