ลำดับ โครงการ ประเภทสินค้า จำนวนหลัง ระยะเวลาโครงการ (พ.ศ.)
1 โครงการแฟมิลี่ปาร์ค บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์ / อาคารพาณิชย์ 1,495 ต.ค.36 - มิ.ย.46
2 โครงการแฟมิลี่แลนด์ บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์ / อาคารพาณิชย์ 1,958 ม.ค.45 - มิ.ย.51
3 โครงการแฟมิลี่โฮม บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 103 ก.พ.49 - พ.ย.53
4 โครงการคันทรีปาร์ค 1 บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์ / อาคารพาณิชย์ 267 ส.ค.35 - ก.ย.43
5 โครงการคันทรีปาร์ค 2 บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 247 มี.ค.45 - ส.ค.51
6 โครงการคันทรี่ปาร์ค 3 บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 356 ธ.ค.50 - มี.ค.54
7 โครงการเดอะวิลเลจ 1 บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 160 ก.ค.37 - มี.ค.43
8 โครงการเดอะวิลเลจ 2 บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 290 เม.ย.43 - มี.ค.48
9 โครงการเดอะบาโคนี่ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 268 มี.ค.52 - มี.ค.54
10 โครงการแกรนด์ ฮาเบอร์ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 119 พ.ย. 39 - ก.ค.47
11 โครงการแกรนด์ โฮม เพลส บ้านเดี่ยว 194 ธ.ค.36 - ธ.ค.52
12 โครงการเดอะคันทรี่เมืองใหม่ บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์ / อาคารพาณิชย์ 948 ก.ค.47 - มี.ค.54
13 โครงการบ้านสวนจตุจักร 1 ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 223 พ.ย.46 - ธ.ค.47
14 โครงการบ้านสวนจตุจักร 2 บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 14 พ.ค.53 - ม.ค.54
15 โครงการบ้านสวนบางพระ บ้านเดี่ยว 68 มิ.ย.52 - พ.ค.53
16 โครงการบ้านวิวเขาศรีราชา บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 99 เม.ย.53 - มี.ค.54
17 โครงการโฮมวิลเลจ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 61 พ.ค.52 - เม.ย.54
18 โครงการเรือนสุข บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ อาคารพาณิชย์ 146 ก.ค.42 - ม.ค.47
19 โครงการแฟมิลี่ทาวน์ บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์ / อาคารพาณิชย์ 818 ม.ค.50 - พ.ย.53
20 โครงการแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์ / อาคารพาณิชย์ 667 ต.ค.52 - พ.ค.56
21 โครงการบ้านสวนวิวเขา บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 155 ธ.ค.53 - ก.ย.55
22 โครงการบ้านสายลมชมวิว บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 157 ส.ค.55 - พ.ค.56
23 โครงการบ้านสวนวิวเขา ศรีราชา บ้านเดี่ยว 90 มิ.ย.55 - ก.ย.56
รวม 8,903