สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ใกล้เคียง
บ้านสวย เพื่อการอยู่อาศัย ที่ บ้านสวนวิวเขา ศรีราชา

  • สถานศึกษา เช่น โรงเรียนเซนต์ปอลล์, โรงเรียนดาราสมุทร, โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
  • สถานที่จับจ่าย เช่น ตึกคอม ศรีราชา, โรบินสันศรีราชา
  • สถานที่พักผ่อน เช่น เกาะลอย, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา

Hotline : 038-112468